Rubrik i Allmänna barnhusets rulla.
Text

1757 års rulla över barnen vid Stora Barnhuset (senare Allmänna Barnhuset)

Varje år antecknades de vid Stora Barnhuset boende barnen i en bok, en så kallad rulla, med uppgifter om intagning, utlämning och ibland även med andra typer av anteckningar. 1757 års barnhusrulla, som bland annat användes som källa till boken Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen, finns här tillgänglig i sin helhet som pdf-fil. Filen med hela rullan över barnhusbarnen 1757 är relativt stor och kräver en bra dator och en snabb uppkoppling mot internet. 20 av flickorna och 20 av pojkarna i rullan finns också närmare beskrivna här på Stockholmskällan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Barnhusflickan Anna Brita Zetterström, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Brita Zetterström, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Christina Berg, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Christina Berg, född omkring 1749

Barnhusflickan Anna Sophia Guntlack

Barnhusflickan Anna Sophia Guntlack

Barnhusflickan Brita Cajsa Güntlack, född omkring 1745

Barnhusflickan Brita Cajsa Güntlack, född omkring 1745

Barnhusflickan Juliana Catharina Westling, född omkring 1747

Barnhusflickan Juliana Catharina Westling, född omkring 1747

Barnhusflickan Sara Catharina Bolin, född omkring 1747

Barnhusflickan Sara Catharina Bolin, född omkring 1747

Barnhuspojken Carl Andersson Berg, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Andersson Berg, född omkring 1749

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

Barnhuspojken Johan Fredrik Winroth, född i april 1749

Barnhuspojken Johan Fredrik Winroth, född i april 1749

Barnhuspojken Jonas Lind, född omkring 1745

Barnhuspojken Jonas Lind, född omkring 1745

Jacob Guntlack avrättas 1771

Jacob Guntlack avrättas 1771

Jacob Güntlack döps 1744

Jacob Güntlack döps 1744

Jacob Güntlack på Allmänna barnhuset 1757

Jacob Güntlack på Allmänna barnhuset 1757

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Massflyttning av barn från Allmänna Barnhuset till Bollnäs 1787

Norra Bantorget
Tema

Norra Bantorget

Namnet Norra Bantorget skvallrar om vad som har funnits på den här platsen tidigare - Stockholms norra järnvägsstation. Men här har också stått ett fängelse, ett barnhem, en repsla…

Ritning över Stora Barnhuset 1729

Ritning över Stora Barnhuset 1729

”Genomläs noga denna bok; den upptager fosterföräldrarnes skyldigheter och rättigheter gentemot Barnhusinrättningen” 1904

”Genomläs noga denna bok; den upptager fosterföräldrarnes skyldigheter och rättigheter gentemot Barnhusinrättningen” 1904