Rubrik i Allmänna barnhusets rulla.
Text
Författare: Allmänna Barnhuset. Stockholms stadsarkiv

1757 års rulla över barnen vid Stora Barnhuset (senare Allmänna Barnhuset)

Varje år antecknades de vid Stora Barnhuset boende barnen i en bok, en så kallad rulla, med uppgifter om intagning, utlämning och ibland även med andra typer av anteckningar. 1757 års barnhusrulla, som bland annat användes som källa till boken Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen, finns här tillgänglig i sin helhet som pdf-fil. Filen med hela rullan över barnhusbarnen 1757 är relativt stor och kräver en bra dator och en snabb uppkoppling mot internet. 20 av flickorna och 20 av pojkarna i rullan finns också närmare beskrivna här på Stockholmskällan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad