Text
Författare: Svedenstierna, Lars (1728-1782 ). Stadsmuseet i Stockholm

[Hyllningsdikter till den blivande drottningen Lovisa Ulrika] Underdånig fägnad, öfwer hennes kongl. höghets, den durchleuchtigsta förstinnas, Louisa Ulricas, Swerges utkorada arf-printseszas, högst efterlängtade intog, i kongliga residence staden Stockholm; på stora ridderhus-salen, den 6 october : 1744.

Dessa hyllningsdikter är skrivna till Lovisa Ulrika. Hon var en preussisk prinsessa som blev bortgift med den svenske kronprinsen Adolf Fredrik. Hennes intåg i den svenska huvudstaden skedde den 6 oktober 1744. En stor dag som firades med ceremonier i Riddarhussalen.

Hyllningsdikterna är fulla av vackra och ärofulla ord om den nya svenska kronprinsessan. I linje med dåtidens eleganta diktning hyllas också en annan kunglighet som hette Ulrika; den bortgångna drottningen Ulrika Eleonora.
32 sidor. Frakturstil.

PS. Drottning Lovisa Ulrika fick så småningom en son som skulle få titeln kung Gustav III...

Uppdaterad