Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Kungörelse, angående then nu mera widtagne författning med afträdes husens renhållning och afträdes orenlighetens bortförande, så i staden som på malmarne; Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-cancelliet then 1 september 1774

Denna kungörelse från överståthållarämbetet redogör för bestämmelserna för bortforsling av avfallet från stadens avträden (dass, latrin). Stadens styrande har anlitat en entreprenör (ett företag som tar på sig att genomföra ett arbete mot betalning) för latrinens bortforsling. Varje innehavare av ett avträde måste anmäla när det är fullt. Det ska göras på särskilda kontor som är placerade på lite olika ställen i alla stadsdelar. Det är inte gratis, utan en taxa finns uppsatt för information om kostnaden.

Överståthållaren påpekar också att hämtningen måste ske tidigt på morgonen eller sent på kvällen eftersom sysslan orsakar dålig lukt och därför är besvärande för invånarna.

Att arbeta med latrinhämtning hade mycket låg status och de som utförde detta sågs på med förakt. Arbetarna hämtades från den allra lägsta samhällsklassen, ibland från fängelser och spinnhus. Överståthållaren ser sig därför tvungen att påminna om att detta arbete utförs för stadens "ordning och snygghet", "at icke på något sätt med ord eller gerning Entrepreneurerne eller theras folk, ... som allmänna Lagen utsätter, förolämpa." Man kan ana att det fanns en spänning mellan latrinarbetarna och övriga befolkningen angående sättet som de utförde sitt arbete på.
Ända sen medeltiden var det vanligt att anlägga avträden så att avfallet hamnade i vattnet direkt. Detta förbjuder myndigheterna i denna kungörelse. Allt avfall ska forslas bort och inte dumpas i vattnet.
4 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad