Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms consistorii skrifwelse under d. 4 febr. 1777 til högl. kongl. cancellie collegium, om den heliga skrifts gudlösa missbruk, uti en bok som nyligen från Stolpes tryckeri utkommit.

Att på 1700-talet ge ut en bok som kritiserade eller till och med vågade göra komik av bibeln var mycket provocerande. I denna skrift kritiserar författaren utgivningen av en bok där ord ur bibeln missbrukats. Boken i fråga var Mina tidsfördriv på gillstugan (utgavs även med titeln Mina tidsfördriv på gäldstugan). I denna bok återgavs enligt författaren skamliga berättelser. "Till blygd för goda seder, men även för den heliga skrift".
Tiden för bokutgivningen är osäker. Frakturstil. 6 sidor.

Uppdaterad