Uppslag ur protokoll som visar att Catharina Asmund skrivs ut till sin mamma.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnhusflickan Catharina Fredrica Asmund, född omkring 1747

Catharina Fredrica Asmund var dotter till regementstrumslagaren vid Svea livgarde, Fredric Asmund, och hans hustru Anna Margareta.

När hon skrevs in på barnhuset den 25 oktober 1757, hade fadern utkommenderats till Pommern i det nyutbrutna pommerska kriget. Modern hade under hans frånvaro svårt att försörja sig och sina tre barn. Catharina hade två yngre syskon, en bror som togs in på barnhuset tillsammans med henne och en späd lillasyster som stannade kvar hos modern.

Som tolvåring skrevs Catharina ut till sin mor den 11 oktober 1759. Brodern skrevs ut vid samma tillfälle. Modern bodde vid den tiden i hörnet av Drottninggatan och Kungstensgatan. Fadern var fortfarande i Pommern. Två år senare dog lillasystern, 6 år gammal.

I slutet av 1762 befann sig Catharinas far åter i Stockholm. Han mönstrades med Baron von Strokirchs regemente på Kungliga slottet hösten det året. På vårkanten året efter avskedades han av okänd anledning.

Den 14 juli 1763 reste han iväg utomlands. Hans destination är inte känd. Och nästan exakt ett år senare följdes han av sin hustru. Förmodligen hade hon med sig sina två överlevande barn. Familjens vidare öden är inte kända.

Kända yrkestitlar: Inga. Gift: Okänt. Död: Okänt datum (högsta kända ålder 12 år).

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad