Text
Författare: Hayen, Mats (f. 1968). Stockholms stadsarkiv

Barnhusflickan Lovisa Lustig, född omkring 1748

Den 25 oktober 1757 skrevs Lovisa Lustig in på Stora Barnhuset. Hennes mor var död och hennes far, en artillerihantlangare, hade blivit utkommenderad till Pommern.

Nio år senare, när hon var 18 år gammal, blev hon anställd som piga i bageriet på barnhuset. I bageriet arbetade hon mellan april 1766 och oktober 1767. Hon hade en lön på 66 daler kopparmynt om året. På hösten 1769 hade hon fått plats som piga hos tullfiskalsänkan Elisabet Walleria, i hennes bostad vid Riddarhustorget.

Tjugo år senare, den 19 november 1789, dog hon i Katarina församling. Hon antecknades i dödboken som stadsbåtsmannen Adolph Gerlacks hustru. Denne hade fr.o.m. början av 1770–talet och sedan åtminstone till 1784, arbetat som sidenvävarlärling respektive gesäll hos sidenmanufaktörerna Billmarck och Nordin.

I februari 1784 antecknades han i poliskammarens diarium. Han hade arresterats för "övervåld" utanför en krog. Kanske hade det någonting att göra med hans degradering till stadsbåtsman.

Lovisa var 41 år vid sin död. Hennes man var vid samma tid 32 år gammal. När de gifte sig är okänt.

Kända yrkestitlar: Barnhusbagarpiga 1766–1767, piga 1769, stadsbåtsmanshustru 1789. Gift: Ja. Död: Den 19 november 1789, 41 år gammal.

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad