Text

Kungörelse. Som wid thet nu yppade mildwädret snöfallet af taken inne i Staden så upfyllt gatorne, i synnerhet gränderne, at passagen af then fallne snöen til en betydelig del hindras... Stockholm, then 8 april 1784.

Den här förordningen handlar om snön och isens bortförsel från gatorna. Man påminner husägarna att det är förbjudet att skotta snön mot mitten av gatan, för då kommer inte gående och åkande fram. Helst vill överståthållarämbetet att snön förvaras på gårdarna tills vidare.

Man påminner också om att snön på taken och att de farliga istapparna måste avlägsnas. 1 sida. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kungörelse. Som af thet i hast komne starka snöfall och urwäder, gator och gränder, ther snön til en myckenhet samlat sig ... Stockholm then 9 februarii 1784.

Kungörelse. Som af thet i hast komne starka snöfall och urwäder, gator och gränder, ther snön til en myckenhet samlat sig ... Stockholm then 9 februarii 1784.

Snöplogning efter häst

Snöplogning efter häst