Text
Författare: Kryger, Fredrik Johan (1707-1777). Stockholms stadsbibliotek

En wäns bref i Stockholm til sin wän på landet / Johan Fredrik Kryger

Den här skriften innehåller politiska åsikter som svarar på frågan "hur enwäldet bör anses både efter den naturliga lagen och en sund politique". Författaren har formulerat sina tankar och argument som ett brev "till sin vän på landet". Om vi människor skulle leva i vårt "fria naturliga tillstånd", säger han, det vill säga utan lagar och regler, skulle det få katastrofala följder. Vi skulle leva som "fiskarna i havet, där den större uppslukar den mindre". Skriften är intressant för den som vill jämföra dåtidens åsikter om hur samhället ska fungera med dagens. Frakturstil. 8 sidor.

Uppdaterad