Text

Fredmans 49. Epistel. Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren om en sommarmorgon 1769. [Manuskript]

Handskrivet originalmanuskript av Carl Michael Bellman till Fredmans epistel nummer 48 Solen glimmar blank och trind, vilken handlar om Ulla Winblads hemresa från Essingen över Mälaren en sommarmorgon 1769.

Här kan man se att titeln är något annorlunda utformad jämfört med den version som kom att tryckas. Man kan också se att Bellman i arbetsform anger visan som nummer 49 i sångsamlingen.

Ulla Winblad är en utav huvudkaraktärerna i Bellmans sångsamling Fredmans epistlar, där visorna skildrar Bellmans Stockholm, under 1760- och 1770-talen, med dess kända karaktärer och samtida företeelser. Ulla Winblad både idealiseras och beskrivs som sköka. Inspirationen är hämtad från en kvinna som hette Maria Kristina Kjellström. Sångerna i Fredmans epistlar innehåller också referenser till antiken samt den fornnordiska religionen.

Handskriften är tätskriven och svårtydd och bör främst ses för dess originalvärde samt som ett exempel över Carl Michael Bellmans och 1700-talets handstil. 3 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

7-9: Språkhistoria med Bellman
Tema

7-9: Språkhistoria med Bellman

Carl Michael Bellmans dikter berättar om livet i Stockholm på 1700-talet, men de visar oss också hur svenskar talade och skrev på den tiden.

Bellmans dödsmask

Bellmans dödsmask

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Fredmans epistel till fader Mowitz, under dess sjukdom, lungsoten.

Fredmans epistel till fader Mowitz, under dess sjukdom, lungsoten.

GY: Språkhistoria med Bellman
Tema

GY: Språkhistoria med Bellman

Carl Michael Bellmans dikter berättar om livet i Stockholm på 1700-talet, men de visar oss också hur svenskar talade och skrev på den tiden.

Golvur tillverkat av Jean Fredman

Golvur tillverkat av Jean Fredman

Nattur tillverkat av Jean Fredman

Nattur tillverkat av Jean Fredman

Solen glimmar blank och trind - Fredmans epistel 48 - Stockholmslåtar

Solen glimmar blank och trind - Fredmans epistel 48 - Stockholmslåtar

Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.