Text
Författare: Gustav III (1746-1792). Stockholms stadsmuseum

Kongl. maj:ts nådige kundgörelse til thesz trogne undersåtare i residence-staden Stockholm.

Gustav III blev kung av Sverige 1771. Han tyckte att han hade för lite makt som kung. Därför genomförde han en statskupp år 1772. Ingen människa dödades eller skadades under statskuppen. Gustav III kunde på så sätt koncentrera nästan all makt i sina händer, precis som han hade räknat ut.

Denna kungörelse, undertecknad Gustav III den 19 augusti 1772 uppmanar bland annat Stockholms innevånare att hålla sig inomhus under statskuppen. Frakturstil. 2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad