Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

En Stockholms borgares tankar, yttrade til desz embets-bröder, om de så kallade klubbar

Författaren riktar sig här till sina ämbetsbröder, dåtidens riksdagsledamöter, i kritik mot de klubbar som fanns till för Stockholms borgarskap under 1700-talet. Klubbarna och den alkoholkonsumtion som ägde rum på dessa inrättningar beskrivs som en källa till moraliskt förfall.

Under 1700-talet hade alkoholkonsumtionen blivit ett stort socialt problem i Sverige. Skriften utkom 1771 och behandlar tiden däromkring. Frakturstil. 4 sidor.

Uppdaterad