Sök

Sökresultat

37 träffar på Social verksamhet

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och trefnad i hufvudstaden : framställda till de förståndigas behjertande

Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och trefnad i hufvudstaden : framställda till de förståndigas behjertande

"Ett besök i Stockholms asyler för husvilla" 1901

"Ett besök i Stockholms asyler för husvilla" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1904

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1904

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Hvad ondt har jag gjort? : redogörelse och försvar för 25 års arbete bland de fattiga

Hvad ondt har jag gjort? : redogörelse och försvar för 25 års arbete bland de fattiga

Barnavårdsnämndens svar på polisens anmälan om förhållandena på Skarpnäcks flygplats under miljövårdskonferensen 1972

Barnavårdsnämndens svar på polisens anmälan om förhållandena på Skarpnäcks flygplats under miljövårdskonferensen 1972

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Utlåtande över begäran om årligt anslag till frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor

Utlåtande över begäran om årligt anslag till frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning

Ungdomsprostitutionen i Stockholm 1980 - en intervjuundersökning

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Fattigvård och välgörenhet i Stockholm / B. Oxenstierna

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1897

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1897

I Vita bergen med Elsa Borg / Monica Eriksson

I Vita bergen med Elsa Borg / Monica Eriksson

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Israelitiska Ynglingaföreningen – medlemsstadgar 1841

Nils Vilhelm Johansson i Barnhemmet Fleminggatan 22:s inskrivningsjournal 1907

Nils Vilhelm Johansson i Barnhemmet Fleminggatan 22:s inskrivningsjournal 1907

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Motion om att kommunalisera Föreningen Mjölkdroppen - stadsfullmäktige 1934

Återblick öfver femton års missionsarbete vid Hvita Bergen i Stockholm : från hösten 1876 till hösten 1891 / [Elsa Borg]

Återblick öfver femton års missionsarbete vid Hvita Bergen i Stockholm : från hösten 1876 till hösten 1891 / [Elsa Borg]

Anton Nyström om socialismen - föredragsreferat 1885

Anton Nyström om socialismen - föredragsreferat 1885

Brev från häktade Josef Skoutelsky

Brev från häktade Josef Skoutelsky

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Gustaf af Geijerstam - "Ett och annat om Grubbens gärde" 1896

Gustaf af Geijerstam - "Ett och annat om Grubbens gärde" 1896

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.