Brev från Josef Skoutelsky, häktad för misshandel av polis den 5 juni 1917
Text

Brev från häktade Josef Skoutelsky

Den 5 juni 1917 var det upplopp på Gustaf Adolfs torg i samband med att poliser och demonstranter drabbade samman utanför Riksdagen. Den ryske medborgaren Josef Skoutelsky var en av de personer som häktades under dagen. Hans identitet har inte tidigare kopplats ihop med Axel Malmströms berömda fotografi från upploppet, vilket publicerades i tidningen Social-Demokraten påföljande dag. Ett nyfunnet brev i polisens utlänningsavdelnings arkiv kastar nytt ljus över situationen.

Skoutelskys brev är skrivet ifrån häktet och adresserat till en C.H.R Heller, och i brevet ber han om hjälp med advokat samt att man ska styrka hans identitet.

C.H.R. Heller var med största sannolikthet Josua Heller (född 1884). Heller hade utsetts av den ryske revolutionsledaren Vladimir Lenin till sekreterare för de ryska politiska emigranternas hemresekommitté. Vatslav Vatsavovitj Voroskij-Orlovskij (1871-1937) som omnämns  i brevet hade vid samma tid utsetts av Lenin till chef för centralkommitténs utlandsbyrå i Stockholm. En annan medlem av utlandsbyrån i Stockholm var den berömde bolsjeviken Karl Radek, även hans namn förekommer i brevet till Heller. Samtliga dessa personers verksamhet, utom Skoutelskys, skildras i Hans Björkegrens bok Ryska posten, De ryska revolutionärerna i Norden 1906-1917.

Du kan läsa Josef Skoutelskys brev i bifogad bild. Brevet är översatt från ryska till svenska av polisen. Originalet har inte bevarats. 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Josef Skoutelsky häktas vid blodbadet på Gustaf Adolfs torg

Josef Skoutelsky häktas vid blodbadet på Gustaf Adolfs torg

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Det hemliga polisspionaget erkännes. Nationella Ungdomsförbundet avslöjar sig självt.

Det hemliga polisspionaget erkännes. Nationella Ungdomsförbundet avslöjar sig självt.

Folksamlingar skola förhindras! Polismästare Vilhelm Tamms order 4 juni 1917

Folksamlingar skola förhindras! Polismästare Vilhelm Tamms order 4 juni 1917

Harry Holmberg, 22 år, gripen under tumultet vid Gustav Adolfs torg 1917

Harry Holmberg, 22 år, gripen under tumultet vid Gustav Adolfs torg 1917

Josef Skoutelsky lämnar Sverige

Josef Skoutelsky lämnar Sverige

Josef Skoutelsky på Långholmens fängelse

Josef Skoutelsky på Långholmens fängelse

Poliserna som häktade Josef Skoutelsky

Poliserna som häktade Josef Skoutelsky

Poliskommissarie Hallgren i målet mot Josef Skoutelsky

Poliskommissarie Hallgren i målet mot Josef Skoutelsky

Polisrapporter angående Gustav Adolfs Torg den 5 juni 1917

Polisrapporter angående Gustav Adolfs Torg den 5 juni 1917

Stockholmskosackernas vilda framfart - om demonstrationen på Gustav Adolfs torg, juni 1917

Stockholmskosackernas vilda framfart - om demonstrationen på Gustav Adolfs torg, juni 1917

Två poliser på Norrbro håller den ryske medborgaren Josef Skoutelsky mellan sig i ett fast grepp.

Två poliser på Norrbro håller den ryske medborgaren Josef Skoutelsky mellan sig i ett fast grepp.