Folder från föreningen för bistånd åt lytta och vanföra
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1897

Informationsblad om och från "Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm", tryckt 1897. Föreningen, som bildats 1891, hade i syfte att erbjuda "obemedlade lytta och vanföra, men andligt normala personer" en utbildning i slöjd.

På Grev Turegatan på Östermalm drev föreningen en särskild arbetsskola, där ett tjugotal elever var inskrivna. Manliga elever undervisades i ämnen som snickeri och skomakeri, medan kvinnliga elever undervisades i ämnen som sömnad och stickning.

Verksamheten drevs i avsaknad av stöd från kommun eller stat; dess finansiering kom helt från privat håll. En stor del av föreningens ledning utgjordes av kvinnor.

Innan välfärdssamhällets utbyggnad under 1900-talet hade omsorgen om "lytta och vanföra" ofta en individuell och filantropisk karaktär.

Ord ord som "lytta" och "vanföra" används inte längre eftersom de har en negativ betydelse. Idag används begreppen person med funktionsnedsättning eller funktionsvariation. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad