Folder från föreningen för bistånd åt lytta och vanföra
Text

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1897

Informationsblad om och från "Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm", tryckt 1897. Föreningen, som bildats 1891, hade i syfte att erbjuda "obemedlade lytta och vanföra, men andligt normala personer" en utbildning i slöjd.

På Grev Turegatan på Östermalm drev föreningen en särskild arbetsskola, där ett tjugotal elever var inskrivna. Manliga elever undervisades i ämnen som snickeri och skomakeri, medan kvinnliga elever undervisades i ämnen som sömnad och stickning.

Verksamheten drevs i avsaknad av stöd från kommun eller stat; dess finansiering kom helt från privat håll. En stor del av föreningens ledning utgjordes av kvinnor.

Innan välfärdssamhällets utbyggnad under 1900-talet hade omsorgen om "lytta och vanföra" ofta en individuell och filantropisk karaktär.

Ord ord som "lytta" och "vanföra" används inte längre eftersom de har en negativ betydelse. Idag används begreppen person med funktionsnedsättning eller funktionsvariation. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1904

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1904

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Thorborg Rappe - "Arbetshemmet för Qvinliga idioter" 1892

Träslöjdsarbete i Vanföreanstaltens skola vid Grev Turegatan.

Träslöjdsarbete i Vanföreanstaltens skola vid Grev Turegatan.

Utställning i Konstakademien, Arbetsskolan för Lytta o. Vanföra

Utställning i Konstakademien, Arbetsskolan för Lytta o. Vanföra

Utställning i Konstakademien, Arbetsskolan för Lytta o. Vanföra

Utställning i Konstakademien, Arbetsskolan för Lytta o. Vanföra

Vanföreanstalten Grevturegatan 59-61. I ett fält längs fasadens övre del står "Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm".

Vanföreanstalten Grevturegatan 59-61. I ett fält längs fasadens övre del står "Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm".