Text

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1904

Den 23-24 november 1904 håller Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra en "utställning och försäljning af sina elevers slöjdalster". Föreningen hoppas på allmänhetens "godhetsfulla medverkan". Mer information om föreningen och dess verksamhet hittar du här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1897

Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm 1897

Träslöjdsarbete i Vanföreanstaltens skola vid Grev Turegatan.

Träslöjdsarbete i Vanföreanstaltens skola vid Grev Turegatan.

Utställning i Konstakademien, Arbetsskolan för Lytta o. Vanföra

Utställning i Konstakademien, Arbetsskolan för Lytta o. Vanföra

Utställning i Konstakademien, Arbetsskolan för Lytta o. Vanföra

Utställning i Konstakademien, Arbetsskolan för Lytta o. Vanföra

Vanföreanstalten Grevturegatan 59-61. I ett fält längs fasadens övre del står "Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm".

Vanföreanstalten Grevturegatan 59-61. I ett fält längs fasadens övre del står "Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm".