Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Socialdemokraternas budget för Stockholm 1982

I slutet av varje år debatteras det kommande årets budget i kommunfullmäktige i Stockholm.

I budgetåtlåtandet får det aktuella finansborgarrådet möjlighet att motivera de vägval som styrt budgetarbetet. Den valda politiken skildras och visionerna för framtiden redovisas också som regel. Genom reservationer har de övriga partierna i Stadshuset möjlighet att redovisa sina synpunkter.

Åren omkring 1980 valde det dåvarande finansborgarrådet John-Olle Persson att utforma budgetutlåtandena så att de i hög grad liknande programskrifter för det socialdemokratiska partiet.

De utgör en utomordentlig källa om man vill studera det politiska arbetet i Stadshuset vid denna tid.

Här publiceras 1981 års budgetutlåtande (1982 års budget). Alla de tryckta handlingarna från kommunfullmäktige finns tillgängliga i Stadsarkivets läsesal.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad