Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

I den här lilla broschyren berättar grundaren Anton Nyström om verksamheten vid Stockholms Arbetareinstitut. Arbetareinstitutets mål var att förbättra arbetarnas allmänbildning, att odla ”människan och medborgaren”. Kunskap var vägen till personlig lycka, en ”lugn social utveckling”, ett nyktrare och mer sedesamt samhälle.

1895, när det här lilla sändebrevet kom ut hade Arbetareinstitutet fått ett eget hus. Där kunde man gå såväl kurser som på enskilda föreläsningar. En uttalad ambition var att popularisera vetenskapen och göra den begriplig för fler människor. Dessutom fanns ett bibliotek och ett läsrum där man kunde bedriva egna studier. Öppettiderna var generösa: 

”Biblioteket och läsrummet äro tillgängliga alla dagar om året kl. 1-9 e.m.”

Huset är också modernt vad det verkar: ”Föreläsningssalen är rymlig och angenäm, luften är ren – det bästa ventilationssystem ät tillämpadt/…/Invid kapprummet finnas toalettrum med tvättbord och dessutom ett kafé, där man till moderata pris kan få förtäring."

Det här exemplaret av skriften finns i Anton Nyströms personliga arkiv och har sannolikt varit i hans personliga ägo.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad