Text

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

I den här lilla broschyren berättar grundaren Anton Nyström om verksamheten vid Stockholms Arbetareinstitut. Arbetareinstitutets mål var att förbättra arbetarnas allmänbildning, att odla ”människan och medborgaren”. Kunskap var vägen till personlig lycka, en ”lugn social utveckling”, ett nyktrare och mer sedesamt samhälle.

1895, när det här lilla sändebrevet kom ut hade Arbetareinstitutet fått ett eget hus. Där kunde man gå såväl kurser som på enskilda föreläsningar. En uttalad ambition var att popularisera vetenskapen och göra den begriplig för fler människor. Dessutom fanns ett bibliotek och ett läsrum där man kunde bedriva egna studier. Öppettiderna var generösa: 

”Biblioteket och läsrummet äro tillgängliga alla dagar om året kl. 1-9 e.m.”

Huset är också modernt vad det verkar: ”Föreläsningssalen är rymlig och angenäm, luften är ren – det bästa ventilationssystem ät tillämpadt/…/Invid kapprummet finnas toalettrum med tvättbord och dessutom ett kafé, där man till moderata pris kan få förtäring."

Det här exemplaret av skriften finns i Anton Nyströms personliga arkiv och har sannolikt varit i hans personliga ägo.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Kursintyg från Stockholms Arbetareinstitut 1914/1915

Kursintyg från Stockholms Arbetareinstitut 1914/1915

Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm af P.S. och C.A.W.

Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm af P.S. och C.A.W.

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Om användandet af "Moderskyddaren" mot hafvandeskap - flygblad 1908

Publikbild från Stockholms Arbetareinstitut 1950-tal

Publikbild från Stockholms Arbetareinstitut 1950-tal

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningssal

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningssal

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895