Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Ett besök i Stockholms asyler för husvilla" 1901

Politikern och kvinnorättsaktivisten Anna Lindhagen skriver om Stockholms "asyler för husvilla", d.v.s. specialboende för hemlösa. Från Social Tidskrifts februarinummer 1901.

Redan på 1840-talet började staden att organisera med tillfälliga bostäder för hemlösa. Den 1 juni 1899 skapades en särskild styrelse för denna verksamhet benämnd ”Asylerna för husvilla”.

Styrelsens uttalade syfte var att ”ordna bostäder åt fattiga familjefäder, kvinnor och barn som saknade bostad”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad