Text

"Ett besök i Stockholms asyler för husvilla" 1901

Politikern och kvinnorättsaktivisten Anna Lindhagen skriver om Stockholms "asyler för husvilla", d.v.s. specialboende för hemlösa. Från Social Tidskrifts februarinummer 1901.

Redan på 1840-talet började staden att organisera med tillfälliga bostäder för hemlösa. Den 1 juni 1899 skapades en särskild styrelse för denna verksamhet benämnd ”Asylerna för husvilla”.

Styrelsens uttalade syfte var att ”ordna bostäder åt fattiga familjefäder, kvinnor och barn som saknade bostad”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bland avgrundens folk" - reportage Stockholms Dagblad 1922

"Bland avgrundens folk" - reportage Stockholms Dagblad 1922

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

"Bland uteliggare" - utdrag från "Boken om Stockholm" 1901

Af Styrelsen öfver Stockholms stads asyler för husvilla föranstaltad statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i Stockholm : åren 1900 och 1902 / verkställd af J. Guinchard

Af Styrelsen öfver Stockholms stads asyler för husvilla föranstaltad statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i Stockholm : åren 1900 och 1902 / verkställd af J. Guinchard

Akut bostadsbrist i hundra år

Akut bostadsbrist i hundra år

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare
Tema

Arbetslösa, hemlösa och lösdrivare

I alla tider har en större eller mindre del av Stockholms befolkning levt mer eller mindre i hemlöshet. En del har flyttat runt som inneboende på olika adresser, en del har bott in…

Nödbostäder, inkvartering i Polishusets gymnastiksal

Nödbostäder, inkvartering i Polishusets gymnastiksal

Om arbetarbostäder i Stockholm under 1800-talets senare del / Alf Nordström

Om arbetarbostäder i Stockholm under 1800-talets senare del / Alf Nordström

Porträtt av Anna Lindhagen

Porträtt av Anna Lindhagen