Text
Författare: Borg, Elsa (1826-1909). Stockholms stadsmuseum

Återblick öfver femton års missionsarbete vid Hvita Bergen i Stockholm : från hösten 1876 till hösten 1891 / [Elsa Borg]

Elsa Borg var övertygad om att bibeln och dess ord skulle kunna hjälpa människor som av någon anledning hamnat snett i tillvaron. Vid denna tid (1850-1870-talet) fanns det i London något som kallades bibelkvinnor. De gick runt och sålde biblar. Efter det besökte de köparna för att missionera. De hjälpte också fattiga och sjuka.

Elsa Borg ville ta denna missionsidé till Sverige. Hon startade därför ett bibelkvinnohem i Vita Bergen. Där bodde dessa kvinnor och där fick de utbildning om bibelns lära. Vita Bergen var ett av Stockholms fattigaste områden på 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet.

Man öppnade också ett hem för prostituerade kvinnor eftersom behovet var så stort.

Läs mer om verksamheten i denna historik av Elsa Borg. 84 sidor. Illustrerad med två bilder.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad