Text
Författare: Gunnar Gerdner. Stockholms stadsarkiv

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund SSUH, startade 1896 och var en del i en större nykterhetsrörelse som expanderade kraftigt i början av 1900-talet. Förbundets medlemsantal nådde en kulmen 1908 med föreningar vid de flesta universitet och högskolor.

SSUH arbetade för total avhållsamhet från alkohol. Efter hand kom verksamheten att utvidgas från att ha handlat om rena alkohol- och nykterhetsfrågor till att omfatta även folkbildning i samhälleliga- och sociala frågor.

Från början var SSUH en studentorganisation, men senare var många av medlemmarna gymnasieelever.

Läs mer om SSUH:s verksamhet i historiken till förbundets 40-års jubileum till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad