Text

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund SSUH, startade 1896 och var en del i en större nykterhetsrörelse som expanderade kraftigt i början av 1900-talet. Förbundets medlemsantal nådde en kulmen 1908 med föreningar vid de flesta universitet och högskolor.

SSUH arbetade för total avhållsamhet från alkohol. Efter hand kom verksamheten att utvidgas från att ha handlat om rena alkohol- och nykterhetsfrågor till att omfatta även folkbildning i samhälleliga- och sociala frågor.

Från början var SSUH en studentorganisation, men senare var många av medlemmarna gymnasieelever.

Läs mer om SSUH:s verksamhet i historiken till förbundets 40-års jubileum till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Stockholms hälsoungdom – klubbträff (1955-1963)

Stockholms hälsoungdom – klubbträff (1955-1963)

Sveriges studerande ungdoms helnykerhetsförbund - "Till 1923 års studenter!"

Sveriges studerande ungdoms helnykerhetsförbund - "Till 1923 års studenter!"

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund  - "Tobaksbruket" 1904

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Tobaksbruket" 1904

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Gifven icke barnen alkohol" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Gifven icke barnen alkohol" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Vid vägskälet

Vid vägskälet

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922