Text

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Nykterhetsföreningen Vita bandet startade 1901 och var en riksförening med lokalavdelningar. Föreningens medlemmar var kristna kvinnor som arbetade för nykterhet, fred och sedlighet genom social verksamhet, föredrag, basarer, lotterier och fester mm.

Vita bandets södra förening drev tillsammans med Vita bandets Norra förening ett upptagningshem för kvinnor, framförallt prostituerade, som hamnat utanför samhället. Målsättningen var ”att omhändertaga vilsegångna kvinnor som äro i behov av hjälp och skydd, och bereda möjlighet för dem att återgå till ordnade förhållanden och ett aktningsvärt liv.”

Läs mer om upptagningshemmet i verksamhetsberättelsen till höger.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Inbjudan till arbets- och läsestuga för kvinnor som ”sakna lyse i sina hem” - Vita bandets södra förening1917

Vita bandet - inträdeskort till föreläsning av Karolina Widerström

Vita bandet - inträdeskort till föreläsning av Karolina Widerström

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922

”Varje ansvarsmedveten kvinna måste den 27 augusti gå ut och rösta mot rusdryckerna” – Vita bandet 1922