Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Nykterhetsföreningen Vita bandet startade 1901 och var en riksförening med lokalavdelningar. Föreningens medlemmar var kristna kvinnor som arbetade för nykterhet, fred och sedlighet genom social verksamhet, föredrag, basarer, lotterier och fester mm.

Vita bandets södra förening drev tillsammans med Vita bandets Norra förening ett upptagningshem för kvinnor, framförallt prostituerade, som hamnat utanför samhället. Målsättningen var ”att omhändertaga vilsegångna kvinnor som äro i behov av hjälp och skydd, och bereda möjlighet för dem att återgå till ordnade förhållanden och ett aktningsvärt liv.”

Läs mer om upptagningshemmet i verksamhetsberättelsen till höger.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad