Text
Författare: Sveriges studernade ungdoms helnykterhetsförbund. Stockholms stadsarkiv

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

1896 startade Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund SSUH bland studenter vid Uppsala universitet. Under de närmaste åren spred sig verksamheten och föreningar startade vid de flesta universitet och högskolor.

SSUH arbetade för ett helnyktert levnadsätt. Verksamheten utvidgades så småningom till att omfatta även folkbildning i samhälleliga- och sociala frågor.

Förbundet var en del i en bredare nykterhetsrörelse med många olika organisationer. Affischen till höger är från 1908 då medlemsantalet nådde en kulmen med över 11.000 medlemmar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad