Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet
Text

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

I ett upprop till ”alla vänner af nykterhetsverksamheten bland den studerande ungdomen” framhölls betydelsen av att alla samhällsklasser skulle delta i kampen för nykterhet, och att de ”bildade klasserna” borde leda kampen.

Bakom uppropet stod Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund SSUH, vars verksamhet startade 1896. Förbundet arbetade för ett helnyktert levnadsätt. Efter hand kom verksamheten att utvidgas från att ha handlat om rena alkohol- och nykterhetsfrågor till att omfatta även folkbildning i samhälleliga- och sociala frågor.

Läs mer genom att klicka på dokumentet ovan.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Lov och fritid
Tema

Lov och fritid

Skollov och fritid hänger tätt ihop med skolan. Det fanns inte så mycket organiserade aktiviteter såsom dagens fritids. Ofta fick barnen och ungdomar utomhus och sysselsatte sig me…

Stockholms hälsoungdom – tidning för bättre hälsa 1962

Stockholms hälsoungdom – tidning för bättre hälsa 1962

Sveriges studerande ungdoms helnykerhetsförbund - "Till 1923 års studenter!"

Sveriges studerande ungdoms helnykerhetsförbund - "Till 1923 års studenter!"

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund  - "Tobaksbruket" 1904

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Tobaksbruket" 1904

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Gifven icke barnen alkohol" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "Gifven icke barnen alkohol" 1901

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet - uppmaning till Sveriges mödrar att rösta ja till förbud mot alkohol

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

Vita bandet – läkaren Frey Svensson argumenterar för alkoholförbud1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922

”Sveriges mödrar, det är ni som skola rädda de svenska hemmen och barnen från rusdryckernas förbannelse! – Vita bandet 1922