Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet
Text
Författare: Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund. Stockholms stadsarkiv

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

I ett upprop till ”alla vänner af nykterhetsverksamheten bland den studerande ungdomen” framhölls betydelsen av att alla samhällsklasser skulle delta i kampen för nykterhet, och att de ”bildade klasserna” borde leda kampen.

Bakom uppropet stod Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund SSUH, vars verksamhet startade 1896. Förbundet arbetade för ett helnyktert levnadsätt. Efter hand kom verksamheten att utvidgas från att ha handlat om rena alkohol- och nykterhetsfrågor till att omfatta även folkbildning i samhälleliga- och sociala frågor.

Läs mer genom att klicka på dokumentet ovan.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad