Tryckt folder om Barnhemmet Nyboda. Här beskrivs verksamheten vid barnhemmet.
Text
Författare: Nybodahemmet. Stockholms stadsarkiv

Informationsfolder om barnhemmet Nybodahemmet

Nybodahemmet var ett barnhem som tog emot barn som av olika anledningar ansågs i behov av att omhändertas tillfälligt. Barnhemmet tog även emot barn som behövde observeras för att sedan placeras antingen i fosterhem eller på institution.

I informationsfoldern där verksamheten beskrivs kan man läsa att barnhemmet hade plats för 250 barn och att de flesta stannade från några dagar upp till ett år. Cirka 1000 barn passerade på ett år.

”De flesta återvända till sina egna föräldrahem, de övriga placeras i fosterhem eller på olika specialanstalter för barn”.

På barnhemmet ordnades också olika fortbildningskurser för barnskötare som till exempel lektioner i barnträdgårdsmetodik samt medicinska- och sociala föreläsningar. 

Nybodahemmet drevs av Stockholms stads barnavårdsnämnd och var verksamt 1938-1967. Vid öppnandet ersatte Nybodahemmet flera mindre barnhem som t.ex. Flemminggatan 22.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad