Text

Utlåtande över begäran om årligt anslag till frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor

Den 30 september 1899 skickade Celestine Oliphant, "chef för frälsningsarméns qvinliga sociala arbete i Sverige", en förfrågan till stadsfullmäktige om årligt anslag till frälsningarméns "räddningshem för sedeslösa och prostituerade qvinnor" på dåvarande Grevturegatan 60, där fastigheten Rådjuret 13 ligger.

Beredningsutskotter lät fattigvårdsinspektören undersöka frågan närmre. I det här utlåtandet hittar du Oliphants skrivelse, fattigvårdsinspektörens utredning av verksamheten i räddningshemmet och slutligen vilket beslut som Beredningsutskottet rekommenderar stadsfullmäktige. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Frälsningsarméns midnattsmission

Frälsningsarméns midnattsmission

Frälsningsarméns räddningshem

Frälsningsarméns räddningshem

Utlåtande över begäran om anslag till Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor

Utlåtande över begäran om anslag till Frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor