Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Utlåtande över begäran om årligt anslag till frälsningsarméns räddningshem för sedeslösa och prostituerade kvinnor

Den 30 september 1899 skickade Celestine Oliphant, "chef för frälsningsarméns qvinliga sociala arbete i Sverige", en förfrågan till stadsfullmäktige om årligt anslag till frälsningarméns "räddningshem för sedeslösa och prostituerade qvinnor" på dåvarande Grevturegatan 60, där fastigheten Rådjuret 13 ligger.

Beredningsutskotter lät fattigvårdsinspektören undersöka frågan närmre. I det här utlåtandet hittar du Oliphants skrivelse, fattigvårdsinspektörens utredning av verksamheten i räddningshemmet och slutligen vilket beslut som Beredningsutskottet rekommenderar stadsfullmäktige. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad