Text

Nutids-stiftelser och nutids-skolor / Claës Lundin

Den här texten handlar om stiftelser och skolväsen. Från stiftelserna kunde man söka pengar för att förverkliga något projekt som låg i stiftelsens anda, exempelvis att uppfinna något som var bra för många eller att för att utföra vetenskapliga undersökninga av viktiga sociala frågor (Stiftelsen Lars Hiertas minne).

Vid denna tid byggdes många nya skolor i innerstaden, vi får veta lite mer om dessa. Också om skolväsendet vid denna tid; hur föräldrar resonerade när de valde skola åt sina barn. Det var stor skillnad på folkskola och elementarskola. 21 sidor. Illustrerad.

PS. Stiftelsen Lars Hiertas minne finns fortfarande kvar, det går fortfarande att söka stipendier om man uppfyller villkoren.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 671-691

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Katarina småbarnsskola - Dagordning

Katarina småbarnsskola - Dagordning

Katarina småbarnsskola - inskrivningsbok 1843

Katarina småbarnsskola - inskrivningsbok 1843

Nya Stockholm / af Claës Lundin

Nya Stockholm / af Claës Lundin

Undervisningsplan för Katarina småbarnsskola - 1896

Undervisningsplan för Katarina småbarnsskola - 1896