Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nils Vilhelm Johansson i Barnhemmet Fleminggatan 22:s inskrivningsjournal 1907

Utdrag från Barnhemmet Fleminggatan 22:s inskrivningsliggare från 1907. Utdraget handlar om Nils Vilhelm Johansson - ”en synnerligen snäll gosse" - som detta år blev intagen på hemmet.

Barnhemmet Fleminggatan 22 var en del av Stockholms stads utackorderingsbyrå som hade i uppgift att omhänderta föräldralösa och försummade barn mellan åldrarna 5 och 15 för att utackordera dem till landsbygden.

I inskrivningsliggaren hittas bl.a. följande information om Nils Vilhelm Johanssons bakgrund (och framtid):

"Modern har lungtuberkulos. Har sedermera aflidit af sjukdomen. Kvällen innan gossen reste afled hans mor å Försörjningsinrättn. sjukhus. Då hon til sköterskan yttrat några minuter före sin dött det hon hoppades att hennes gosse skulle få ett hem där han "omhuldades med kärlek och blef fostrad till en god människa" underättade hemmets präst. Byråns lokalomb. i Brålanda härom, samt uppmanade honom att göra allt för att moderns önskan måtte kunne bli uppfylld. Lokalomb. meddelade ledn. att han lämnat honom i det bästa hem han kunde få".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad