Sök

Sökresultat

20 träffar på Resursfördelning

Sorge-tal, då gudinnan Cofféa flygtade ur Svea land den 31 julii 1794. Hållet vid kongl. Djurgårds helso-brunnen i en talrik samling af bägge könen, samma dag.

Sorge-tal, då gudinnan Cofféa flygtade ur Svea land den 31 julii 1794. Hållet vid kongl. Djurgårds helso-brunnen i en talrik samling af bägge könen, samma dag.

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

 Axel Lindberg - "Om kaffesurrogat av sockerbetor" 1916

Axel Lindberg - "Om kaffesurrogat av sockerbetor" 1916

Prislista för kött – Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Prislista för kött – Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Ransoneringskort från andra världskriget

Ransoneringskort från andra världskriget

Potatiskö år 1917 vid Södermannagatan 44

Potatiskö år 1917 vid Södermannagatan 44

Extra matransoner för barnarbetarna vid Stockholms mekaniska bomullsspinneri

Extra matransoner för barnarbetarna vid Stockholms mekaniska bomullsspinneri

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget

Elegie, eller Sorge-qwäde, öfwer den afdankade plumen. Af Jean de France.

Elegie, eller Sorge-qwäde, öfwer den afdankade plumen. Af Jean de France.

"Äfven detta kaffe anhölls och fördes till detektivstationen..." - polisrapport 1917

"Äfven detta kaffe anhölls och fördes till detektivstationen..." - polisrapport 1917

Kaffesurrogat från 1940-talet

Kaffesurrogat från 1940-talet

Ransoneringskuponger för potatis från första världskriget.

Ransoneringskuponger för potatis från första världskriget.

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Stockholms största hushåll

Stockholms största hushåll

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Vad åt man på Stigbo 1939?

Vad åt man på Stigbo 1939?

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Förslag till matsedel på Stigbo barnhem

Förslag till matsedel på Stigbo barnhem

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.