Föremål

Ransoneringskuponger för potatis från första världskriget.

Under både första och andra världskriget ransonerades vanliga konsumtionsvaror i Sverige. 1916 infördes ransonering på bland annat socker, kaffe och potatis. Ransoneringarna upphörde 1919.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Stockholms skolungdom ut till kott- och risinsamling" 1917

"Stockholms skolungdom ut till kott- och risinsamling" 1917

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

Potatiskö år 1917 vid Södermannagatan 44

Potatiskö år 1917 vid Södermannagatan 44

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget