Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Ransoneringskuponger för potatis från första världskriget.

Under både första och andra världskriget ransonerades vanliga konsumtionsvaror i Sverige. 1916 infördes ransonering på bland annat socker, kaffe och potatis. Ransoneringarna upphörde 1919.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad