Text

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

Under 1:a världskriget då ransonering och prisstegring var normen försökte Fläskbyrån i Stockholm hålla priset på fläsk på en rimlig nivå. Intill en prislista ifrån byrån utfärdad den 10 april 1918.

Fläskbyrån var en del av Stockholms stads livsmedelsnämnd, en kommunal organisation som skapats 1914 i syfte att stå för stadens försörjning av livsmedel under pågående världskrig. Nämnden förblev aktiv fram till slutet av 1919.


 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Prislista för kött – Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Prislista för kött – Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Ransoneringskort från andra världskriget

Ransoneringskort från andra världskriget

Stockholmarnas årliga fläskkonsumtion framför Riksdagshuset 1926

Stockholmarnas årliga fläskkonsumtion framför Riksdagshuset 1926

Stockholms största hushåll

Stockholms största hushåll