Text

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Förteckning över varor Stockholms stads Livsmedelsnämnd erbjuder stockholmarna under pågående världskrig våren 1918. På listan hittas bl.a. varor som makaroner, kålrötter och lutfisk. Uppgifter om varornas priser vid partiförsäljning återges också.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Det lilla man får för pengarna och det stora man före kriget fick" - Vecko-Journalen 1918

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

"Varför hava vi brist på livsmedel?" 1918

4-6 Hur vet vi
Tema

4-6 Hur vet vi

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?
Tema

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

GRSK Hur vet vi
Tema

GRSK Hur vet vi

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Prislista för kött – Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Prislista för kött – Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Ransoneringen - när maten inte räcker
Tema

Ransoneringen - när maten inte räcker

Vad gör vi när maten tar slut? Sverige har inte varit i krig på 200 år. Vi blir ändå påverkade av andra krig i världen. Under både första och andra världskriget räckte inte maten t…

Tvålsmuggling under första världskriget

Tvålsmuggling under första världskriget