Text
Författare: Kungl. Maj:t (1802-04-06). Stadsmuseet i Stockholm

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Denna kungliga förordning (underskriven av Gustav IV Adolf) innehåller positiva nyheter för alla kaffeälskare i början av 1800-talet. Förbudet att importera kaffe upphävs från och med den 6 april 1802. Dock fastslås en tullavgift på tre skillingar för varje skålpund kaffe! 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad