Text

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Denna kungliga förordning (underskriven av Gustav IV Adolf) innehåller positiva nyheter för alla kaffeälskare i början av 1800-talet. Förbudet att importera kaffe upphävs från och med den 6 april 1802. Dock fastslås en tullavgift på tre skillingar för varje skålpund kaffe! 2 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elegie, eller Sorge-qwäde, öfwer den afdankade plumen. Af Jean de France.

Elegie, eller Sorge-qwäde, öfwer den afdankade plumen. Af Jean de France.

Kafferost från 1800-talet

Kafferost från 1800-talet

Kungliga rådet oroar sig över stadens ”Coffee huus” 1705

Kungliga rådet oroar sig över stadens ”Coffee huus” 1705

Sorge-tal, då gudinnan Cofféa flygtade ur Svea land den 31 julii 1794. Hållet vid kongl. Djurgårds helso-brunnen i en talrik samling af bägge könen, samma dag.

Sorge-tal, då gudinnan Cofféa flygtade ur Svea land den 31 julii 1794. Hållet vid kongl. Djurgårds helso-brunnen i en talrik samling af bägge könen, samma dag.