Text

Vad åt man på Stigbo 1939?

Under andra världskriget rådde dyrtid och ransonering. Det gällde att hushålla med matvaror av alla de slag.

Dokumentet innehåller en beräkning gjord av NKs livsmedelsavdelning, över hur mycket livsmedel en person bör klara sig på under sex månader. Livsmedlen i sig ska stå sig i upp till ett år vid rätt lagringsförhållanden. Dokumentet säger även en hel del om vad man åt vid den här tiden. En del känner vi igen än idag, som köttbullar och marmelad, medan konserverade ägg kanske känns avlägset. Tvättmedlen hette Persil och Radion och kaffet rostades och maldes oftast hemmavid.

Dokumentet kommer från Stigbo barnhems arkiv. På Stigbo tog man emot judiska och "halvjudiska" krigsbarn från 1939 och framåt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ansökan om plats på Stigbo barnhem

Ansökan om plats på Stigbo barnhem

Brev om Stigbo barnhem från Tony Bonnier till Signe Lamm

Brev om Stigbo barnhem från Tony Bonnier till Signe Lamm

Ett försök att rädda barnen - ansökan till Stigbo

Ett försök att rädda barnen - ansökan till Stigbo

Förslag till matsedel på Stigbo barnhem

Förslag till matsedel på Stigbo barnhem

Harmoni på Stigbo - men barntransporterna försenade från Wien

Harmoni på Stigbo - men barntransporterna försenade från Wien

Judiska föräldrar skriver till Stigbo barnhem

Judiska föräldrar skriver till Stigbo barnhem

Stigbo barnhem tog emot flyktingbarn

Stigbo barnhem tog emot flyktingbarn