Film & rörlig bild
Upphov: Pathé Lindebergsarkivet. Kungliga biblioteket

Stockholms största hushåll

Den här journalfilmen är från 1917 och första världskriget har pågått i tre år. Till följd av kriget blir det allt svårare att få mat. I affärerna står hyllorna tomma och det är ransonering på snart sagt allt. Livsmedelsbristen var allra störst i de större städerna där det fanns många munnar att mätta och där det var svårare med självhushållning.

För att hjälpa nödställda anordnade livsmedelsnämnden storkok. Den här filmen är från Nürnberger Bryggeri Stockholm. Textskylten i början av filmen låter berätta att "Nürnberger Bryggeri har anordnats till Centralkök för mindre bemedlade i Stockholm och kan dagligen bespisa 20 000 personer".

Nürnbergs bryggeri hade lagt ned verksamheten 1916 varför lokalerna kunde ställas till livsmedelsnämndens förfogande.

Filmen var ursprungligen ett inslag i Svenska Biografteaterns Veckorevy 1917-18.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad