Gulnat papper med texten skrivet i tryck
Text

Extra matransoner för barnarbetarna vid Stockholms mekaniska bomullsspinneri

Barnen som arbetade vid detta bomullsspinneri skulle från och med januari månad få tre måltider under dagen. Var det av snällhet? Eller kanske för att barnen var så matta av för lite mat (och den långa vägen till och från arbetet som det verkar) att deras arbetskapacitet påverkades?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Lista över barn som inte besökt aftonskolan

Lista över barn som inte besökt aftonskolan