Text

"Äfven detta kaffe anhölls och fördes till detektivstationen..." - polisrapport 1917

Polisrapport om olaglig kaffeförsäljning. Från krigshösten 1917. Att sälja kaffe, utan tillstånd från den statliga Folkhushållningskommissionen, var ett brott som kunde leda till böter och fängelse.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Axel Lindberg - "Om kaffesurrogat av sockerbetor" 1916

Axel Lindberg - "Om kaffesurrogat av sockerbetor" 1916

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

65 gram för lätt limpa polisanmäls av fru Wannkvist

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Bonden Ringström smugglar havre - polisrapport 1917

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget

Tvålsmuggling under första världskriget

Tvålsmuggling under första världskriget