Text

Prislista för kött – Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Prislista på kött från 1:a världskrigets Stockholm. Bakom prislistan står stadens Livsmedelsnämnd, en kommunal inrättning som hade till uppgift att försörja staden och hålla priserna på livsmedel på en rimlig nivå trots pågående krig ute i Europa. 

Prislistan innehåller även allmän information om vem och hur kött får köpas: "Försäljning av /.../ kött får endast ske till personers, försedda med sådana rabattböcker som enligt meddelande från Livsmedelsnämnden äro för respektive vecka berättigade till inköp av varor ifråga. Större mäng än den för varje vecka å korten angivna kvantiteten får ej säljas".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

"Prislista upptagande minutpriser å Fläsk" 1918

Dalheim & Engström Vinhandels Aktiebolag

Dalheim & Engström Vinhandels Aktiebolag

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Förteckning över varor - Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Hur mycket kött har en Stockholmare ätit vid 50 års ålder? [Tidningsillustration 1921]

Hur mycket kött har en Stockholmare ätit vid 50 års ålder? [Tidningsillustration 1921]

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Insamling av brödkuponger på livsmedelsnämnden, Vasagatan 11

Kött och vego
Tema

Kött och vego

Var kommer maten ifrån? Under medeltiden liknade Stockholm en bondgård. Mycket av stockholmarnas mat kom ifrån deras egen stad. Idag äter vi mat från hela världen.

Ransoneringskort från andra världskriget

Ransoneringskort från andra världskriget

Stockholmarnas årliga fläskkonsumtion framför Riksdagshuset 1926

Stockholmarnas årliga fläskkonsumtion framför Riksdagshuset 1926

Stockholmarnas årliga nötköttskonsumtion illustrerad som ko mellan Kungstornen

Stockholmarnas årliga nötköttskonsumtion illustrerad som ko mellan Kungstornen

Stockholms största hushåll

Stockholms största hushåll