Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Prislista för kött – Stockholms stads Livsmedelsnämnd 1918

Prislista på kött från 1:a världskrigets Stockholm. Bakom prislistan står stadens Livsmedelsnämnd, en kommunal inrättning som hade till uppgift att försörja staden och hålla priserna på livsmedel på en rimlig nivå trots pågående krig ute i Europa. 

Prislistan innehåller även allmän information om vem och hur kött får köpas: "Försäljning av /.../ kött får endast ske till personers, försedda med sådana rabattböcker som enligt meddelande från Livsmedelsnämnden äro för respektive vecka berättigade till inköp av varor ifråga. Större mäng än den för varje vecka å korten angivna kvantiteten får ej säljas".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad