Text

Axel Lindberg - "Om kaffesurrogat av sockerbetor" 1916

Axel Lindberg argumentar för att göra kaffe av sockerbetor. Det är både billigare och hälsosammare. Läs mer här.

Texten här tagen från Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholms tioårsskrift från 1916.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Äfven detta kaffe anhölls och fördes till detektivstationen..." - polisrapport 1917

"Äfven detta kaffe anhölls och fördes till detektivstationen..." - polisrapport 1917

Gertrud Bergström  - "Något om vegetabilier" 1916

Gertrud Bergström - "Något om vegetabilier" 1916

Kaffesurrogat från 1940-talet

Kaffesurrogat från 1940-talet

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Ransoneringskort från första världskriget

Ransoneringskort från första världskriget