Text

Elegie, eller Sorge-qwäde, öfwer den afdankade plumen. Af Jean de France.

Denna skrift i versform har som tema saknaden efter kaffe och andra "lyxartiklar" som blev förbjudna i 1766 års så kallade överflödsförordning. Staten ville att människor skulle konsumera svenska produkter istället för att slösa pengar på dyrbara importerade "lyxartiklar". Författaren beskriver saknaden efter kaffet och tobaken på de så kallade kaffehusen. Kaffehusen var populära mötesplatser för borgerskapets män på 1700-talet. Dessutom klagar författaren på att han inte kan pryda sin hatt med strutsplymer: "Hvad är nu mer min hatt? Ja, fast han wore än på franska wiset satt, hwad kan wäl nu mitt hufwud smycka, en naken kropp, en slät och swart figur; Ack! Du (=hatten, min anmärkning) som gjorde förr på alla rum min lycka, du liknar nu et plockat fjäder-djur." Kanske kan man ana att författaren Carl Israel Hallman är något kritisk mot sina vänners fåfänga? Hallman var god vän med Bellman. Han var, liksom Bellman, en känd författare av bland annat teaterpjäser. 4 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kaffebeslaget

Kaffebeslaget

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse Om Caffés införsel och bruk. Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1802.

Kungliga rådet oroar sig över stadens ”Coffee huus” 1705

Kungliga rådet oroar sig över stadens ”Coffee huus” 1705

Sorge-tal, då gudinnan Cofféa flygtade ur Svea land den 31 julii 1794. Hållet vid kongl. Djurgårds helso-brunnen i en talrik samling af bägge könen, samma dag.

Sorge-tal, då gudinnan Cofféa flygtade ur Svea land den 31 julii 1794. Hållet vid kongl. Djurgårds helso-brunnen i en talrik samling af bägge könen, samma dag.

Tryckfrihet
Tema

Tryckfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Om du inte får kritisera de som har makten i landet, då är det svårt att skapa opinion, argumentera för en annan politisk uppfattning eller a…