Text

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Socialdemokraten Fredrik Ström menade att större anslag behövdes till att ge skolbarn mat, under rådande kristid. Enligt motionen fick cirka 2300 av stadens cirka 26000 skolbarn mat genom kommunens försorg. Ytterligare 900 utspisades genom frivilliga insatser. Resten fick alltså ta med mat själva. Fredrik Ström vill dessutom att barnen även ska få ett mål mat om dagen under delar av skolloven. Han skriver bland annat:

”Redan under normala tider finns det i en stad af Stockholms storlek massor af familjer, där barnen aldrig fä äta sig mätta; särskildt i arbetarefamiljer med stora barnskaror är svälten ofta en daglig gäst. I våra dagar, då man från skilda läger, men framför allt från håll, där man säger sig särskildt värna om det nationella, hör predikas, hur viktigt det är, att landets befolkningssiffra icke går tillbaka, bör det vara så mycket angelägnare att värna om det uppväxande släktet.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Den offentliga barnbespisningens samhälleliga betydelse" - Ivan Bratt 1909

"Den offentliga barnbespisningens samhälleliga betydelse" - Ivan Bratt 1909

7-9 Motioner med visioner
Tema

7-9 Motioner med visioner

I Stadshuset har Stockholms kommunfullmäktige sina möten. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen…

Björnsonsgatan 110-114, Blackebergs samrealskola. Skolbespisningen. Elever serveras

Björnsonsgatan 110-114, Blackebergs samrealskola. Skolbespisningen. Elever serveras

Fredrik Ström håller tal mot monarkin - polisrapport 1914

Fredrik Ström håller tal mot monarkin - polisrapport 1914

GY Motioner med visioner
Tema

GY Motioner med visioner

Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de…

Interiör av skolkök

Interiör av skolkök

Interiör från bespisning av barn och ungdom

Interiör från bespisning av barn och ungdom

Ordningsbestämmelser i skolmatsalen 1947 - förslag från Överlärarkollegiet

Ordningsbestämmelser i skolmatsalen 1947 - förslag från Överlärarkollegiet

Parlamentarismen och Bondetåget
Tema

Parlamentarismen och Bondetåget

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? "Demokrati" betyder "folkstyre". Den politik som de flesta röstar på ska också styra landet. Så funkar parlamentarismen. Senaste gången som m…