Text
Författare: Ström, Fredrik (1880-1948). Stockholms stadsarkiv

Motion angående ökade anslag till den kostnadsfria bespisningen av skolbarn - Stadsfullmäktige 1912

Socialdemokraten Fredrik Ström menade att större anslag behövdes till att ge skolbarn mat, under rådande kristid. Enligt motionen fick cirka 2300 av stadens cirka 26000 skolbarn mat genom kommunens försorg. Ytterligare 900 utspisades genom frivilliga insatser. Resten fick alltså ta med mat själva. Fredrik Ström vill dessutom att barnen även ska få ett mål mat om dagen under delar av skolloven. Han skriver bland annat:

”Redan under normala tider finns det i en stad af Stockholms storlek massor af familjer, där barnen aldrig fä äta sig mätta; särskildt i arbetarefamiljer med stora barnskaror är svälten ofta en daglig gäst. I våra dagar, då man från skilda läger, men framför allt från håll, där man säger sig särskildt värna om det nationella, hör predikas, hur viktigt det är, att landets befolkningssiffra icke går tillbaka, bör det vara så mycket angelägnare att värna om det uppväxande släktet.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad