Sök

Sökresultat

95 träffar på Präster

Kyrkokritiske Lindgren begravd utan präst

Kyrkokritiske Lindgren begravd utan präst

Klagomål på smitande präster under pesten 1710

Klagomål på smitande präster under pesten 1710

Präster berättar om sina försök att omvända gråkoltar

Präster berättar om sina försök att omvända gråkoltar

Komediant lurar präst genomföra olaglig vigsel

Komediant lurar präst genomföra olaglig vigsel

Dödssjuke Lindgren vill vara sin egen präst 1734

Dödssjuke Lindgren vill vara sin egen präst 1734

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

Kunglig instruktion om hur präster ska hantera frågan om irrläriga

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Motion om att upphäva förbudet mot kvinnliga präster - stadsfullmäktige 1942

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Sparkad präst söker jobb vid polisens detektiva avdelning - brev 1876

Sparkad präst söker jobb vid polisens detektiva avdelning - brev 1876

Förslag till pastoralie-konvention i S:t Clara församling

Förslag till pastoralie-konvention i S:t Clara församling

Strödda anteckningar rörande Stockholms Storkyrka / Frans De Brun

Strödda anteckningar rörande Stockholms Storkyrka / Frans De Brun

Tal vid kongl. maj:ts högtbetrodde mans, stats-secreterarens välborne herr Eric Crispin Segercronas begrafning i Clarae kyrka, den 14 april 1795

Tal vid kongl. maj:ts högtbetrodde mans, stats-secreterarens välborne herr Eric Crispin Segercronas begrafning i Clarae kyrka, den 14 april 1795

August Strindberg i Storkyrkoförsamlingens födelse- och dopbok

August Strindberg i Storkyrkoförsamlingens födelse- och dopbok

Strödda anteckningar om Stockholms skola i gamla tider  / Frans De Brun

Strödda anteckningar om Stockholms skola i gamla tider / Frans De Brun

August Strindberg i Adolf Fredriks församlings död- och begravningsbok

August Strindberg i Adolf Fredriks församlings död- och begravningsbok

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

[Minnestal med anledning av den stora branden 1751] Wåd-elds minne, öfwer then olyckeliga elden i Stockholm, som upkom i St. Clarae församling, och igenom then starcka nordan-stormen gick öfwer Riddare-fjärden til Söder-malm, then 8 junii 1751.

Personalia.  En kårt vandring, et ärligt  lefverne...

Personalia. En kårt vandring, et ärligt lefverne...

Om det kyrkliga tillståndet : särdeles inom hufvudstaden / af N. Ignell

Om det kyrkliga tillståndet : särdeles inom hufvudstaden / af N. Ignell

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Om Answar och straff för åwerkan på den å Norrtulls-gatan här i Staden planterade Allé. Gifwen Stockholm den 12 Maji 1802.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Om Answar och straff för åwerkan på den å Norrtulls-gatan här i Staden planterade Allé. Gifwen Stockholm den 12 Maji 1802.

"... men med lärde män på latin" : latinska inskrifter i Stockholm / Monica Eriksson

"... men med lärde män på latin" : latinska inskrifter i Stockholm / Monica Eriksson

Ynglingen Carl Eric Vesterlunds prästbetyg från 1818

Ynglingen Carl Eric Vesterlunds prästbetyg från 1818

Ett vådligt hus. Notis i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 34, den 19 augusti 1866

Ett vådligt hus. Notis i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 34, den 19 augusti 1866

Albert Engströms novell Svenska panoptikon

Albert Engströms novell Svenska panoptikon

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.