Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Förslag till pastoralie-konvention i S:t Clara församling

Prästerna i Klara församling lägger här fram ett förslag på nytt lönesystem. Hittintills har prästernas och klockarnas löner betalats av församlingen i form av tionden, kollekter och penningersättning för tillfälliga tjänster. Flera av stadens övriga församlingar har hunnit före på detta område. Deras präster får en fast månadslön. Det är också Klaraprästernas önskan. De tycker att för att kunna koncentrera sig på församlingsmedlemmarnas behov är det viktigt att de inte behöver oroa sig för brödfödan.

Prästernas löner är bara ett exempel på hur decentraliserad stadens styrelse var. Församlingen var den nivå där många beslut som var viktiga för församlingsborna togs. Församlingarna finansierade exempelvis sina egna fattighus. På 1800-talet började beslutsvägarna att centraliseras mer och mer.
38 sidor.

Uppdaterad