Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Förslag till ny riksdagsordning 1848

Fram till 1861 hade Sverige en så kallad ståndsriksdag. De fyra stånden adel, präster, borgare och bönder var representerade i riksdagen. Det betydde att stora delar av befolkningen var utan representation och systemet upplevdes som allt mer gammalmodigt.

I den här skrivelsen, redan från 1848, ger kung Carl I ett förslag till till en modernisering. Resultatet blev inrättandet av en så kallad tvåkammarriksdag. Den andra kammarens riksdagsledamöter valdes direkt vid riksdagsval och den första kammarens representanter utsågs genom en mer komplicerad valprocedur. Idag består riksdagen av bara en kammare, Tvåkammarriksdagen försvann nämligen år 1971.

Riksdagen höll till på Riddarholmen i det gamla riksdagshuset. En rolig detalj är att huset fick en extra våning för att alla skulle få plats i de två kamrarna! Se gärna länken här intill.
2 sidor.

Uppdaterad