Text
Författare: Ignell, N.. Stadsmuseet i Stockholm

Om det kyrkliga tillståndet : särdeles inom hufvudstaden / af N. Ignell

Författaren är inte nöjd med organisationen av kyrkan i Stockholm. Han tycker att församlingarna är för stora för att prästen ska kunna hinna lära känna och hjälpa församlingsmedlemmarna. Han anser att huvudstadens innevånare saknar moral och att sedeslösheten breder ut sig. London är ett föredöme; där har man lyckats att hjälpa de fattiga i stadsdelen Bethnal Green. Kanske kan man ta efter deras arbete? 54 sidor. Det handlar om Stockholm från sidan 38 och framåt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad