Text

Ett blad ur religionsfrihetens historia i Sverige år 1875

Här berättar den kände läkaren Anton Nyström om hur han försökte gå ur statskyrkan med motivieringen att han nu anslutit sig till den positivistiska religionen.

Texten är ett bihang till boken Den gamla tiden inför den nya (1875).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Föreningen för religionsfrihet ber om hjälp med affischering i landsorten - utskick

Föreningen för religionsfrihet ber om hjälp med affischering i landsorten - utskick

Målarmästare Håkansson begär utträde ur Svenska kyrkan 1884

Målarmästare Håkansson begär utträde ur Svenska kyrkan 1884

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888

Viktor Lennstrand, 27, vill befria folket från "kristendomens vidskepelse" - brev till Dr Nyström 1888