Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ungsocialisten Gustaf Svensson rasar mot präster, polis och press 1912

Att döma av polisens rapport från ungsocialisternas möte på Folkets Hus i Stockholm den 4 september 1912 var Gustaf Svensson, i rapporten enbart behängd med titeln "agitator", en mycket arg man.

I sitt av polisen åhörda tal på sagda datum spyr Svensson bokstavligen galla över i tur och ordning: präster, polis och press.

Enligt Svensson har alla dessa makter svurit sig samman i ett försök att stoppa ”fritänkare” från att bedriva ”antireligiös propaganda”.

Exempel ur texten:

"Polisen har nu till och med öfvertagit den roll, som prästerna förr spelat, nämligen att vara Guds representant här på jorden och den söker på allt sätt genom sitt åtalsraseri förkväfa den antireligiösa propagandan. Men lika litet, som det förr lyckats prästerna att förhindra densamma, lika litet skall det lyckas för polismyndigheterna."

Hela polisrapporten går att läsa via att klicka på dokument intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad