Sök

Sökresultat

27 träffar på Folkbildning

Stockholms bildningscirkel, startskottet på en folkrörelse

Stockholms bildningscirkel, startskottet på en folkrörelse

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund - "unga krafter" mot alkohol 1908

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – uppmaning till kamp för nykterhet

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund – historik till 40-års jubileum 1936

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Slöjdskola. Efter arkitektens ritning, tecknad på trä af F. Meijer. Teckning i Ny Illustrerad Tidning nr 23, den 9 juni 1866

Stockholms Slöjdskola. Efter arkitektens ritning, tecknad på trä af F. Meijer. Teckning i Ny Illustrerad Tidning nr 23, den 9 juni 1866

En avfotograferad scen från vaxkabinettet Svenska Panoptikon vid Kungsträdgårdsgatan 18: "På maskeraden, en mördare överraskas av ett par gendarmer"

En avfotograferad scen från vaxkabinettet Svenska Panoptikon vid Kungsträdgårdsgatan 18: "På maskeraden, en mördare överraskas av ett par gendarmer"

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningssal

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningssal

Arbetareinstitutet, Klara Norra Kyrkogata 8

Arbetareinstitutet, Klara Norra Kyrkogata 8

I föreläsningssalen / Claës Lundin

I föreläsningssalen / Claës Lundin

Slöjdskolan i Stockholm

Slöjdskolan i Stockholm

Publikbild från Stockholms Arbetareinstitut 1950-tal

Publikbild från Stockholms Arbetareinstitut 1950-tal

Kursintyg från Stockholms Arbetareinstitut 1914/1915

Kursintyg från Stockholms Arbetareinstitut 1914/1915

Barn sköter sina odlingslotter i skolträdgården - 1913

Barn sköter sina odlingslotter i skolträdgården - 1913

I förändringens tid : folkrörelser i Söderort omkring sekelskiftet 1900 / Gunnar Hjerne & Ulla Karlsson

I förändringens tid : folkrörelser i Söderort omkring sekelskiftet 1900 / Gunnar Hjerne & Ulla Karlsson

Doktor Anton Nyström 85 år - Journalfilm

Doktor Anton Nyström 85 år - Journalfilm

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Sexualupplysningsflygblad om utebliven menstruation

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

 Tisdagar med Tolfterna : nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm / Lisbeth Håkansson Petré

Tisdagar med Tolfterna : nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm / Lisbeth Håkansson Petré

Karolina Widerström - första kvinnliga läkaren
Tema

Karolina Widerström - första kvinnliga läkaren

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare och hade en egen läkarmottagning i Stockholm. Hon var också ledamot i Stockholms stadsfullmäktige och mycket engagerad i ka…

 Kvinnor som murbräckor : idéhistoriska strövtåg med Ellen Key som referenspunkt / Susel Hedström Huveröd

Kvinnor som murbräckor : idéhistoriska strövtåg med Ellen Key som referenspunkt / Susel Hedström Huveröd

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.