Omslagsbild Tisdagar med Tolfterna
Litteraturtips
Författare: Håkansson Petré, Lisbeth (f. 1970). Stockholms stadsbibliotek

Tisdagar med Tolfterna : nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm / Lisbeth Håkansson Petré

Gruppen Tolfterna bildades av Ellen Key och Amalia Fahlstedt i Stockholm på 1890-talet. Det främsta syftet var att skapa kontakt mellan kvinnor från olika samhällsklasser och att sprida bildning. Kvinnorna samlades för att diskutera, dricka te, lyssna på föredrag med mera. Medlemmarna hade olika yrken som till exempel sömmerskor, kontorister, bodbiträden, sjuksystrar och fabriksarbeterskor. De kunde vara fattiga eller välbärgade, gifta eller ensamstående. Många av dåtidens kända jämställdhetskämpar, såsom Kata Dahlström, Anna Lindhagen och Sofia Gumaelius, deltog också.

Den här boken beskriver Tolfterna och verksamheten i gruppen, men är även en historia om kvinnans livsvillkor i Sverige kring förra sekelskiftet. Boken innehåller många fotografier och avslutas med ett personregister samt en käll- och litteraturförteckning. 266 sidor.

Innehåll

Förord
Det är inte era kläder vi avundas
En sann 80-talist
Förberedelser
Prövosamkvämet
Medlemmarna
Bildningslängtan
Äntligen få mötas människa mot människa
Andrés luftfärd och andra föredrag
Anna Söderbergs nya liv
Den stora konst- och industriutställningen
Söndagsmottagning hos Ellen Key
Hon som ville rita om världen
Vändpunkt
Ett modigt fruntimmer
De livliga diskussionerna
Sammanslutning är makt
Alla dessa samkväm
Rösträttsrörelsen tar form
Längtan till landet
När livet blir lite större
Krigsår och rösträttskamp
Anna Söderberg kommer hem
Vid målet
Epilog
Personer
Noter
Om källorna och litteraturen
Käll- och litteraturförteckning
Bildförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad