Text

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Stockholms arbetareinstitut grundades på initiativ av Doktor Anton Nyström 1880. Syftet var att till "alla såväl qvinnor som män, hvilka under uppväxtåren icke fått egna sig åt högre studier, meddela en vetenskaplig bildning medelst populära föreläsningar."

Till en billig penning kunde man gå på föreläsningar i ämnen som matematik, astronomi, geografi, fysik, anatomi, hälsolära, kulturhistoria, statskunskap, ekonomi och svenska språket. Föreläsningarna hölls det första året på Ålandsgatan 14.

Anton Nyström var dock en kontroversiell person, känd för sin kritik av kyrkan. När Stockholms Stadsfullmäktige diskuterade ett anslag på 5000 kronor till Arbetareinstitutet gick Hans Forssell, president i Kammarkollegium, till angrepp mot Nyström. Forsell yrkade avslag med motiveringen att Nystöm var "öfversteprest" för den "positivistiska kyrkan" i Sverige.

Nyström var mycket riktigt en varm anhängare av positvismen, en filosofi som hävdade att religionen och tron på övernaturliga fenomen skulle försvinna. När samhället moderniserades skulle människors världsbild istället präglas av vetenskapen.

Forssells attack utlöste en serie debattartiklar i pressen - en debatt som Anton Nyström själv sammanställt här i kapitel 2.

Innehåll:

Kap. I. Goda utsigter.
Arbetareinstitutets tillkomst och första studieår. – Början till det andra studieåret. – Motion om anslag hos stadsfullmäktige.

Kap. II. Anfall och Strid.
Sammanträdet hos stadsfullmäktige d. 17 Nov. 1881. – Presidenten H. Forssells angrepp. – Mina svar derå. – Tidningspressens diskussion öfver ämnet. – Folkmötet i ridhuset vid Grefturegatan d. 27 Nov. – Omdömen af arbetareinstitutets åhörare. – Arbetareinstitutets kassakomité.

Kap. III. Sanningens seger.
Närmare vederläggning af presidenten H. Forssells anförande. – Tanke- och forskningsfrihetens princip i fråga om arbetsklassens upplysning. – Intrigspel om arbetareinstitutet. – Slutord.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

17-årige Carl Wallenström skriver till Doktor Nyström om positivismen - brev 1882

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

AKTA KVINNORNA! Råd och upplysningar till unga män - sexualupplysningspamflett 1924

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Carl Wallenström, 19, vill ta med väninna på positivistiska sammanträden - brev till Dr Nyström 1884

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den kristna dogmatikens labyrint - insändare av Anton Nyström 1880

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Den positivistiske budbäraren. Organ för samhälliga meddelanden. N:o 1. 28 Jan. 1880.

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Hans Forssell. Ledamot av stadsfullmäktige 1881-1901

Hans Forssell. Ledamot av stadsfullmäktige 1881-1901

Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm af P.S. och C.A.W.

Några historiska anteckningar ur arbetarerörelsen i Stockholm af P.S. och C.A.W.

POSITIV KLASSIFIKATION af de aderton inre hjernfunktionerna eller systematisk tablå öfver själen

POSITIV KLASSIFIKATION af de aderton inre hjernfunktionerna eller systematisk tablå öfver själen

Porträtt av Anton Nyström vid 22 års ålder 1864

Porträtt av Anton Nyström vid 22 års ålder 1864

Positivistiska Samfundet sammanträder vintern 1893-94 kl 11 f. m. i E. W. (72 Regeringsgatan), lilla salen

Positivistiska Samfundet sammanträder vintern 1893-94 kl 11 f. m. i E. W. (72 Regeringsgatan), lilla salen

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut 1880-1968

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstitut sett från Klara Norra Kyrkogata

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningssal

Stockholms Arbetareinstituts föreläsningssal

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Sändebref om Arbetareinstitutet. Till Stockholms arbetare!

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895

Tankar om själsharmoni af Anton Nyström - föreläsning 1895