Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Rätt och orätt eller Striden om Arbetareinstitutet. Redogörelse och granskning af Anton Nyström, Arbetareinstitutets föreståndare.

Stockholms arbetareinstitut grundades på initiativ av Doktor Anton Nyström 1880. Syftet var att till "alla såväl qvinnor som män, hvilka under uppväxtåren icke fått egna sig åt högre studier, meddela en vetenskaplig bildning medelst populära föreläsningar."

Till en billig penning kunde man gå på föreläsningar i ämnen som matematik, astronomi, geografi, fysik, anatomi, hälsolära, kulturhistoria, statskunskap, ekonomi och svenska språket. Föreläsningarna hölls det första året på Ålandsgatan 14.

Anton Nyström var dock en kontroversiell person, känd för sin kritik av kyrkan. När Stockholms Stadsfullmäktige diskuterade ett anslag på 5000 kronor till Arbetareinstitutet gick Hans Forssell, president i Kammarkollegium, till angrepp mot Nyström. Forsell yrkade avslag med motiveringen att Nystöm var "öfversteprest" för den "positivistiska kyrkan" i Sverige.

Nyström var mycket riktigt en varm anhängare av positvismen, en filosofi som hävdade att religionen och tron på övernaturliga fenomen skulle försvinna. När samhället moderniserades skulle människors världsbild istället präglas av vetenskapen.

Forssells attack utlöste en serie debattartiklar i pressen - en debatt som Anton Nyström själv sammanställt här i kapitel 2.

Innehåll:

Kap. I. Goda utsigter.
Arbetareinstitutets tillkomst och första studieår. – Början till det andra studieåret. – Motion om anslag hos stadsfullmäktige.

Kap. II. Anfall och Strid.
Sammanträdet hos stadsfullmäktige d. 17 Nov. 1881. – Presidenten H. Forssells angrepp. – Mina svar derå. – Tidningspressens diskussion öfver ämnet. – Folkmötet i ridhuset vid Grefturegatan d. 27 Nov. – Omdömen af arbetareinstitutets åhörare. – Arbetareinstitutets kassakomité.

Kap. III. Sanningens seger.
Närmare vederläggning af presidenten H. Forssells anförande. – Tanke- och forskningsfrihetens princip i fråga om arbetsklassens upplysning. – Intrigspel om arbetareinstitutet. – Slutord.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad