På en scen framför en sittande publik, visar en man olika kameror och ljustekniker vid fotografering. På scenen står ett påskris. En man bredvid assisterar genom att hålla i en stor lampa för bättre belysning. Bakom publiken syns en stor läktare med bokhyllor fulla av böcker. En man anas på läktaren.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Arbetareinstitutet, Klara Norra Kyrkogata 8

Det är påsken 1955. Vi inbillar oss, att när godiset är uppätet tar sig en skara människor till Stockholms arbetareinstitutet på Klara norra kyrkogata 8. Här hålls det föredrag om fotografering. Än är det inte riktigt som idag, när "alla är fotografer" med kameran i mobilen. 1955 är fotografering en helt och hållet analog syssla. På ett påskrisprytt podium visas kameramodeller och tekniker.

Arbetareinstitutet grundades på 1880-talet. Här hölls populärvetenskapliga föredrag med stor bredd på ämnena. Religion och politik undveks dock. Målgrupp var arbetare och särskilt människor med liten eller ingen utbildning. Förhoppningen var att kunna stärka dessa grupper med hjälp av lättillgänglig kunskapsförmedling.

Föreningen, nu Stockholms arbetareinstitutsförening, är aktiv än idag. Den nuvarande verksamheten är inriktad på att ge ekonomiskt stöd till aktiviteter som främjar intresset för och kunskap om folkbildningens historia.

Uppdaterad